Organizujemy warsztaty, prowadzimy grupy coachingowe oraz program mentoringu, których celem jest:

 • Obalenie wszelkich mitów odnośnie networkingu
 • Inspirowanie do zmiany sposobu budowania relacji i nawiązywania kontaktów w różnych sytuacjach zawodowych i prywatnych.
 • Poznanie sposobów na profesjonalne i efektywne wykorzystywanie własnych zasobów do budowania sieci kontaktów.
 • Rozwijanie nowych technik sprzedaży przez rekomendację i związanych z nimi umiejętności.
 • Przygotowanie indywidualnego planu działań.

Korzystamy z wiedzy i doświadczeń expertów z obszaru networkingu - więcej informacji znajdziesz na stronie grupa doradców.

Na bieżąco rozwijamy swoje umiejętności i wiedzę w tym obszarze należąc do światowej organizacji
BNI i docierając do naszych klientów poprzez polecenia i rekomendacje.


Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami, skontaktuj się z nami. kontakt

PROFESJONALNY NETWORKING czyli sprzedaż przez rekomendacje

Co zrobić kiedy nieustanne zmiany oraz sytuacje kryzysowe na rynku wpływają na zmniejszającą się ilość naszych klientów. Jak zwiększyć ilość swoich klientów przy minimalnych nakładach finansowych?

Takie pytania zadaje sobie coraz więcej prezesów, menagerów, osób sprzedających swoje usługi, towary.
Każda firma posiada i doskonali strategię sprzedaży swoich produktów i usług. Małe i średnie firmy zazwyczaj nie dysponują dużymi budżetami promocyjnymi co utrudnia im dotarcie do nowych klientów i wzrost sprzedaży. Na tę bolączkę jest recepta - sprzedaż dzięki reklamie szeptanej i poleceniom. Aby taki mechanizm zadziałał trzeba świadomie zbudować strategię sprzedaży poprzez rekomendacje.
Z badań wynika, że w procesach sprzedaży wykorzystywanie referencji jest o 80% bardziej efektywne niż inne, tradycyjne metody sprzedaży, przykładowo "Cold calls". Wagę rekomendacji w procesie sprzedaży możemy odnieść do następujących przykładów:

 • 1-5% kontaktów typu cold calls kończy się sukcesem
 • 15% poleconych kontaktów kończy się sukcesem, gdy powołamy się na nasz kontakt
 • 50% wskaźnik sukcesu uzyskujemy, gdy nasz kontakt zadzwoni lub wyśle maila
 • W 70-80% przypadków osiągamy sukces, jeśli nasz kontakt bierze udział w spotkaniu lub rozmowie telefonicznej.
Przekładając te dane  na nasze prywatne życie, możemy sami zaobserwować na prostym przykładzie jak wyniki badań odzwierciedlają nasz sposób działania - większość czynności, które wykonujemy opiera się na nieustannej „rekomendacji”, a my sami, jako potencjalni klienci, zdecydowanie szybciej decydujemy się na zamówienie usługi, która jest rekomendowana przez naszych przyjaciół, niż tej, którą telefonicznie reklamowały nam osoby obce.
Jak widzimy sukces jest ściśle związany z rekomendacją, która opiera się na relacjach i lojalności. Budując relacje z klientami, wzmacniamy  lojalność, dzięki czemu wzrasta nasza sprzedaż przez rekomendacje, a to znajduje odzwierciedlenie  w  coraz wyższych wynikach sprzedaży.
 

Proponujemy nasze warsztaty, coaching i doradztwo w obszarze budowania kompetencji sprzedaży przez rekomendacje i rozwijaniu sieci kontaktów,  a w szczególności polecamy:
 • inspirujące wykłady prowadzone przez experta networkingu, Grzegorza Turniaka.
  Program wykładu może być dostosowany do aktualnych potrzeb organizacji lub wygłoszony w oparciu o gotowy materiał taki jak:
  - "Networking - Twoja kariera w rękach życzliwych Ci ludzi"
  - "Magia networkingu - sięgaj po najlepsze"
  - "Moc rekomendacji - większa sprzedaż dzięki regule wzajemności"
 • warsztaty budowania kompetencji sprzedaży przez rekomendacje przeznaczone dla zespołów handlowych oraz dla działów konsultantów w organizacjach
 • program coachingu grupowego lub indywidualnego mentoringu w obszarze:
  - jak poszerzyć swoją sieć kontaktów
  - jak podnieść jakość dawanych rekomendacji

Uczestnicząc w naszych programach uzyskasz odpowiedzi na poniższe pytania:
- Od czego zacząć budowę strategii sprzedaży przez polecenia?
- Jak zamieniać kontakty na kontrakty?
- Co byłoby dla mnie najlepszą rekomendacją?
- Kto powinien być w moim zespole promotorów?
- Jak spowodować aby promotorzy mnie polecali?

Pamiętajmy, że to nasze umiejętności nawiązywania kontaktów i ich rozwój przeklada się bezpośrednio na wyniki biznesowe naszej firmy.
„In networking, strategy equals results” Anne Baber 

TOP