Co należy wiedzieć o dojrzałych pracownikach?

 • Chcą wnosić istotny wkład w funkcjonowanie organizacji
 • Chcą nadal podnosić swoje umiejętności i rozwijać talenty.
  Rotacja pracowników jest najmniejsza wśród starszych osób, a więc zyski z inwestycji w ich edukację mogą być o wiele wyższe, niż z takiej samej inwestycji w edukację młodszych, którzy szybciej odchodzą z firmy
 • Chcą przekazywać swoją wiedze i umiejętności osobom młodym
 • Potrzebują elastycznych warunków pracy, w szczególności czas/godzin i warunki pracy na stanowisku

Wpływ pracowników 50plus na budowanie silnej i stabilnej organizacji.
W obecnych czasach strategie firm coraz częściej opierają się na potencjale swoich pracowników. Potencjał zaś to nie tylko wiedza i umiejętności ale również doświadczenie i zdolności, które są nieuchwytne dla oka a jednocześnie niezbędne do budowania zaangażowania, współpracy a co w rezultacie prowadzi do rozwoju firmy. To co najważniejsze dla firm to posiadanie usatysfakcjonowanych usługami firmy klientów.
Klienci zaś oczekują, że będą obsługiwani przez osoby zaangażowane w swoją pracę, które są w stanie dostarczyć lepsze i tańsze produkty lub usługi w najszybszym czasie.
Rozbudzenie na nowo zapału do pracy pracowników 50 plus, przedłużenie okresu przydatności zawodowej oraz docenienie tejże grupy pracowników jest najszybszą metodą spełnienia oczekiwań klienta, a to stanowi pierwszy i najważniejszy czynnik budujący ich zaangażowanie w pracę.


Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami, skontaktuj się z nami. kontakt

ZARZĄDZANIE WIEKIEM 50+

Demografia czyli jak jest

W Polsce mamy bardzo niski przeciętny wiek wycofywania się z rynku pracy w stosunku do pozostałych krajów UE – wynosi on 57 lat dla Kobiet i 62 dla mężczyzn. Z roku na rok długość życia Polaków się wydłuża, jednocześnie maleje dzietność - rodzi się zbyt mało dzieci, co nie pozwala na uzupełnienie powstającej luki. Do 2035 spadnie zarówno liczba dzieci, jak i osób do 44 roku życia, a wzrastać będzie liczba osób po 45-tym roku życia oraz osób w wieku emerytalnym.

Mając świadomość czym będzie się charakteryzować nasz rynek pracy za kilka lat, warto działać już dziś.

Warto uważnie przyjrzeć się grupie osób 50plus i zastanowić się jak możemy wykorzystać ich doświadczenie życiowe i zawodowe oraz olbrzymią wiedzę.
Warto wzbudzić już dzisiaj ich zainteresowanie dalszą pracą lub zachęcić do powrotu poprzez oferowanie elastycznych warunków pracy.
Warto zadbać o ich potrzeby i stworzyć warunki do „gimnastyki umysłu”.

Wykorzystując indywidualne doświadczenia naszych konsultantów należących do grupy aktywnych 50plus, oraz zbiorową wiedzę, jaką już zebraliśmy pracując z grupami polskich pracodawców na terenie całej Polski, proponujemy nasze wsparcie we wdrażaniu:
 • programów mentoringu, połączonych ze zmianą roli dojrzałego pracownika
 • programów coachingu indywidualnego 55plus czyli planowania emerytury więcej >>
 • coachingu grupowego dla pracowników 55plus w organizacji więcej >>
 • warsztatów kadry kierowniczej budowania strategii zarządzania wiekiem więcej >>
 • warsztaty budowania zróżnicowanych wiekowo zespołów projektowych więcej >>
 • programy zarządzania wiedzą

Pamiętajmy, że jesteśmy świadkami zmian stereotypu roli dojrzałych pracowników w organizacji, bo nieprawdą jest, że zbliżający się do emerytury pracownicy nie pragną zmian, rozwoju zawodowego, nauki i sukcesów.

TOP