Jolanta Marszewska
Konsultant zmian,
Coach,
Facylitator certyfikowany przez ILM na poziomie Advanced,
Licencjonowany Trener progamu Process Iceberg®

coach Zmiany Jolanta Marszewska

Grzegorz Turniak
Inspirujący Mówca
Mentor Profesjonalnego
Networkingu

coach Zmiany Grzegorz Turniak

Tomasz Górecki

Tomasz Górecki

Dagmara Orkusz
Trener,
Facylitator

Jacek Marszewski
Doradca Zawodowy,
Certyfikowany Konsultant MBTI,
Facylitator

Ewa Zygnerska
Certyfikowany Coach CoachWise™,
Praktyk biznesu z ponad 14 - letnim doświadczeniem.

Ewa Zygnerska

PROFILE DORADCÓW ZMIANY

Jolanta Marszewska

Absolwent kierunku Automatyzacji Procesów Technologicznych na Politechnice Warszawskiej oraz Psychologii Zmian Postaw i Zachowań na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu Pedagogiki i Nauczania w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie oraz w obszarze Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej.

Karierę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel matematyki na poziomie gimnazjalnym, a następnie, wykorzystując swoje mocne strony, podjęła nowe wyzwania w międzynarodowych organizacjach, zdobywając znaczące doświadczenie w pracy z zespołami, pomagając im działać skuteczniej i wdrażać programy zmian w różnorodnych zakresach. Między innymi pełniła funkcję Dyrektora Działu Szkoleń i Usług Edukacyjnych w firmie Sun Microsystems, a także na stanowisku Regional Project Leader, była odpowiedzialna w Polsce za budowanie procesów operacyjnych w ramach europejskiej struktury Accenture Learning.
Od prawie 10 lat prowadzi własną firmę, realizując różnorodne projekty OD oraz rozwoju pracowników dla firm międzynarodowych takich jak Danone, Hoop, Polkomtel, AON i wielu innych polskich małych i średnich przedsiębiorstw.
Prowadzi wykłady z zarządzania zmianą w Szkole Głównej Handlowej oraz na Politechnice Warszawskiej. Jako mediator prowadzi mediacje w sytuacjach konfliktowych w procesach zmian, posiadając certyfikat Polskiego Centrum Mediacji.
Certyfikowany coach - specjalizacja coaching grupowy, w szczególności zarządzanie karierą 50+.
Współpracuje z Akademią Biznesu SAP Polska prowadząc tam szkolenia z zarządzania zmianą.

Aktywnie działa w międzynarodowym stowarzyszeniu facilitatorów IAF, biorąc udział w projektach międzynarodowych oraz prezentując na forum międzynarodowym polskie doświadczenia i własne rozwiązania, w tym innowacyjny system FACIL. Jako założyciel i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Facylitatorów, działającego w Polsce od roku 2010, buduje społeczność facylitatorów w Polsce.
Jest współtwórcą koncepcji programu studiów podyplomowych prowadzonych od 10/2010 na Politechnice Warszawskiej, z zakresu zarządzania projektami, w których programie uwzględniono szeroko aspekty efektywnej pracy grupowej, w tym facylitacji

Wprowadziła do Polski szkolenia dla profesjonalnych facilitatorów według modelu Process Iceberg® T.Mann’a w oparciu o licencję RSCG.

Ekspert programu Talent Club.


Grzegorz Turniak

Niestrudzony orędownik wartościowych idei: networkingu, zarządzania talentami, karierą i czasem. Od lutego 2006 jest Prezesem firmy BNI Polska a od  sierpnia 2008 jest również Prezesem Klubu PROFEO.
Pełnił funkcję konsultanta PR Central & Eastern Europe w serwisie Jobpilot / Monster. Założył i prowadził z partnerami The Top Careers Club i Family Business Evergreen. Poprzednio w swojej karierze piastował m.in. funkcje Prezesa jobpilot Polska, HR Sector Sales Manager - SAP Polska, Managing Director - Neumann Management Institute, Dyrektora Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania.
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, certyfikowany konsultant OD ( OD Institute Ohio ), nauczyciel przedsiębiorczości ( Babson College ), oraz certyfikowany coach ICC ( International Coaching Community). W latach 2001-2004 członek Zarządu PSZK, obecnie Prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce i Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Kariery.
Grzegorz jest współautorem książek "Alchemia Kariery", "Profesjonalny networking czyli kontakty które procentują" i "Almanach Społeczności Profesjonalistów".


Tomasz Górecki 

Absolwent Politechniki Gdańskiej i SGH.
Project Manager, Interim Manager w obszarze IT oraz Coach ICC.
Poprzez pracę w zróżnicowanych kulturach organizacyjnych - m.in PKP, Bank,
korporacje - zdobył zdolność do szybkiej adaptacji w nowych środowiskach i
umiejętność sprawnej komunikacji zarówno w obszarze biznesu jak i IT.
Swoje wieloletnie doświadczenie zbierał m.in na stanowiskach IT Managera,
Dyrektora IT i Project Managera w firmie Antalis.
Ma na swoim koncie zróżnicowane projekty - CRM, hurtownia danych, system
ERP, zmiany organizacyjne.
W 2007 roku założył firmę doradczą PMTG co pozwoliło na zdobycie doświadczeń po stronie dostawcy rozwiązań.
W zakresie standardów zarządzania projektami Tomasz posiada certyfikacje
PMP(PMI) i Prince2 Practitioner.


Dagmara Orkusz 

Doświadczenia zawodowe zbierała pracując na stanowiskach kierowniczych w firmach szkoleniowych, zarządzając działami obsługi klienta oraz marketingu i sprzedaży.

Prowadziła wiele rozmaitych szkoleń m.in. produktowych dla działów sprzedaży, z zakresu obsługi klienta, z zakresu organizacji i wspierania pracy zespołów międzynarodowych, networkingu. Posiada doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu grupami networkingowymi.

Posiada certyfikat I stopnia facylitacji wg metody Process Iceberg® Tony Mann’a. Uczestniczyła i współorganizowała sesje facylitacyjne i szkolenia dla dużych firm polskich i międzynarodowych.


Jacek Marszewski 

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału SiMR. Ukończył studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, kontynuując swój rozwój doradcy jako członek SDSiZ. Jest certyfikowanym konsultantem MBTI® (metodyki badania indywidualnych preferencji), wykorzystując ją praktycznie zarówno w programach rozwoju indywidualnego jak i w budowaniu zespołów . Posiada certyfikat profesjonalnego facylitatora według modelu Process Iceberg®, będąc członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Facylitatorów facylitatorzy.pl
Swoją karierę zawodową zaczynał w Zjednoczeniu Transportu Handlu Wewnętrznego, następnie pracował w ramach struktur Centralnego Zarządu Budownictwa Rolniczego . Od roku 1982 prowadzi jako indywidualny przedsiębiorca swoją firmę zmieniając zakres oferowanych usług w zależności od otoczenia rynkowego i ciągle rozwijanych kompetencji.
Jednocześnie aktywnie uczestniczył w działalności Automobilklubu Polska, realizując tam swoje pasje w ramach sekcji pojazdów zabytkowych. Jako członek Stowarzyszenia Wodniaków w Pruszkowie przyczynił się do integracji lokalnej społeczności żeglarzy. Przez 7 lat współpracował z organizacją Britt WordWild poznając w praktyce podstawy pracy z grupą, prowadząc szkolenia w zakresie rozwoju osobistego oraz podstaw przedsiębiorczości, tworząc grupy niezależnych przedsiębiorców w różnych miastach w województwie mazowieckim, między innymi w Warszawie, Ciechanowie, Pruszkowie.
Kolejne doświadczenia pracy z grupą zdobywał współpracując z BNI Polska organizując jako Dyrektor Asystujący lokalną grupę przedsiębiorców w Olsztynie. Współpracuje jako facylitator i praktyk MBTI w ramach zajęć na studiach podyplomowych z zarządzania projektami na Politechnice Warszawskiej. Wieloletnie doświadczenia pracy z ludźmi, prowadzonych szkoleń owocują realizacją warsztatów dla zespołów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.


Ewa Zygnerska 

W latach 1998 - 2010 pełniła funkcje kierownicze w dziale HR w międzynarodowej firmie usług finansowych. Współuczestniczyła w budowaniu firmy od początków jej istnienia na rynku polskim, aż do poziomu organizacji zatrudniającej ponad 2000 pracowników. Początkowo jako kierownik ds. personalnych stworzyła dział personalny firmy od podstaw. Wspierała proces intensywnego rozwoju zatrudnienia oraz infrastruktury firmy na terenie całej Polski. Następnie pełniąc rolę dyrektora personalnego przez ponad 10 lat tworzyła i realizowała strategię HR, m.in. w obszarze rekrutacji, ocen okresowych, szkoleń menedżerskich, zarządzania talentami, kompetencji.

Absolwentka Instytutu Studiów Orientalnych oraz Centrum Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim, a także zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Obecnie uczestniczka studiów doktoranckich PAN z dziedziny psychologii.

Posiada certyfikta mediatora cywilnego wydany przez Polskie Centrum Mediacji. Uzyskała certyfikat I stopnia facylitacji wg metody Process Iceberg® Tony Mann’a.

Kwalifikacje coacha zdobyła m.in. uczestnicząc w szkoleniach: CoachWise Esstentials, CoachWise Equipped, Psychologiczne Podstawy Coachingu oraz Coaching Grupowy CoachWise, akredytowanych przez International Coach Federation. Specjalizuje się w coachingu menedżerskim.

TOP