ZMIANA to partner w biznesie, dodatkowe ręce do pracy. Problemy naszych klientów traktujemy jak wspólne wyzwania, do których podchodzimy z ogromną energią i ciekawością. W swoim podejściu na pierwszym miejscu stawiamy oczekiwania klienta.

Aby sprostać konkretnemu wyzwaniu, integrujemy nasze usługi:

doradztwo >>
coaching >>
warsztaty >>

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami, skontaktuj się z nami. kontakt

O NAS

Jesteśmy grupą doradców i i profesjonalnych facylitatorów, których największą pasją zawodową są szeroko rozumiane procesy ZMIAN. Wspieramy menedżerów, zespoły i organizacje w efektywnym planowaniu i wdrażaniu zmian. Pomagamy rozwijać odpowiednie kompetencje i zapewniamy niezbędne wsparcie doradcze. Nasze usługi prowadzimy w języku polskim, angielskim i francuskim.

Łączymy wiedzę z zakresu psychologii zmiany i zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w pracy na kierowniczych stanowiskach w firmach FMCG i IT. Stale uzupełniamy nasze kompetencje. Przy realizacji projektów doradczych i szkoleniowych współpracujemy na stałych zasadach partnerskich z ekspertami z różnych dziedzin: innowacji, strategii, komunikacji, zarządzania projektami oraz narzędzi diagnostycznych.

Jesteśmy praktykami - W oparciu o nasze doświadczenie zawodowe i praktykę doradczą, zrealizowaliśmy dla naszych klientów projekty w takich obszarach, jak: optymalizacja procesu Order-to-Cash, restrukturyzacja działu obsługi klienta, budowanie i integracja zespołów menedżerskich, programy rozwojowe w procesach zmian organizacyjnych, warsztaty z zakresu zarządzania projektami, coaching indywidualny liderów w organizacjach oraz wiele innych.

Dla skutecznego osiągnąć wyznaczone celów zlecanych projektów, korzystamy z różnych nowoczesnych narzędzi, metod, procesów jednym z nich jest profesjonalna facylitacja.

Facylitator jest osobą, która sprawuje kontrolę nad pracą grupy w procesie rozwiązywania problemu. Nie daje gotowych rozwiązań za to bardzo dobrze zna procedury podejmowania decyzji i prowadzi grupę przez fazy procesu decyzyjnego w taki sposób, aby grupa sama wspólnie podejmowała ostateczne rozwiązania.

Pomaga w dochodzeniu do consensusu poprzez:

  • przeprowadzenie grupy w wypracowaniu procedur działania,
  • udostępnienie technik pracy,
  • chronienie członków grupy przed wzajemnymi atakami,
  • umożliwienie każdej osobie pełnego uczestnictwa w dyskusji,
  • określenie funkcji poszczególnych członków grupy
  • koncentrowanie uwagi osób w taki sposób, aby wszyscy pracowali nad danym tematem w tym samym momencie
  • zastosowanie odpowiednich reguł prawidłowej komunikacji.