COACHING cd

Coaching koncentruje się na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności posiadanych przez daną osobę w celu samo-wzmocnienia i samo-doskonalenia działania. Celem coachingu jest uzyskanie trwałej ZMIANY zachowania osoby, która korzysta z pomocy coacha. Wymaga to zastosowania odpowiednich technik i narzędzi, które mają na celu dostarczenie osobom coachowanym wielu doświadczeń oraz informacji zwrotnej (feedbacku). Specjalne ćwiczenia odbywają się nie tylko podczas sesji coachingowych, ale również w sytuacjach rzeczywistych, wynikających z zaplanowanych ćwiczeń.

Kluczem do polepszenia jakości wykonywanej pracy jest:

Coachowie pracując z klientami koncentrują się na różnych obszarach ich działań i zachowań, w szczególności na obszarze biznesowym, finansowym, jak też relacji interpersonalnych. Warto jest więc poprzedzić proces coachingu wykonaniem analizy stanu obecnego i potrzeb rozwojowych osoby coachowanej.

Uwzględniając specyfikę wymagań różnych grup docelowych, oferujemy usługi coachingowe adresowane do następujących klientów:

Indywidualny coaching

Coach w relacji z drugą osobą działa jak lustro, pokazując jej realne możliwości, a jednocześnie modyfikuje jej nastawienie i podejście. Takie postępowanie wpływa pozytywnie na rozwoju osoby zainteresowanej, która sama podejmuje decyzje co do działań czyli jak i co chce robić, a coach służy tylko wsparciem. Jeśli osoba coachowana popełnia błąd, rolą coacha jest zachęcenie do przeglądania podjętych działań, wyciągnięcie odpowiednich wniosków i pomoc w nauczeniu się, w oparciu o doświadczenie, nowych umiejętności na przyszłość. Wpływ coachingu może przynieść również pozytywne nieoczekiwane efekty na te strefy życia, nad którymi w tej chwili osoba coachowania nie pracowała: nawyki, ograniczenia, sposób funkcjonowania w życiu rodzinnym lub zawodowym.

Coaching dla osób w wieku 50+

Emerytura, to jak ją zaplanujemy i chcemy przeżyć jest równie unikalna jak nasze odciski palców. Najgorsze, co możemy zrobić to iść za tłumem i robić to, co robi większość. I to jest kluczowe – indywidualizacja. Musisz robić to, co jest dla ciebie autentyczne, być osobą, którą naprawdę jesteś. Wtedy stajesz się szczęśliwy, gdy zbliżasz się do kogoś, kim jesteś.
A samo wyznaczanie celów to też kluczowy czynnik sukcesu.
Dwadzieścia procent biegaczy, którzy ukończyli Maraton Bostoński w roku 2006 to ludzie powyżej 50 roku życia, a najstarszym mężczyzną, który przebiegł maraton jest Dimitrion Yordanis, lat 98. Jak widać, w tym sporcie członkowie pokolenia wyżu demograficznego świetnie się czują.
Jaka jest różnica między tymi maratończykami, a Twoimi doświadczonymi i dojrzałymi pracownikami? Główną różnicą są oczekiwania, Twoje i ich. Gdy chcemy przebiec maraton jesteśmy przekonani, że jest to cel, który możemy osiągnąć i zaczynamy się przygotowywać do jego realizacji, dokładnie planując każdy dzień i każde działanie - układamy plan treningów, rozmawiamy z innymi maratończykami, aby nauczyć się od nich kilku sztuczek, które pomogą nam biegać bezpiecznie i szybko, utrzymujemy dietę, zapewniającą właściwą ilość energii. Otaczamy się ludźmi, którzy wspierają nas i motywują do dalszej walki.
Podobnie powinno być z planowaniem kolejnego etapu kariery w wieku dojrzałym po 50 roku życia. Obecnie osoby w wieku 60-70 lat nie mają planu, żyją dniem dzisiejszym, dzień po dniu. Jednocześnie przyglądając się danym demograficznym widzimy wyraźnie, że obecnie ludzie przeżywają ponad 25 - 30% czasu swojego życia na emeryturze, więc nawet mając pewne problemy zdrowotne powinni zaplanować ten okres tak, aby dalej być szczęśliwymi i widzieć sens tego, co robią. To nowe podejście do emerytury mobilizuje do uświadomienia sobie wolności wyborów, jakie posiada każda osoba.
W budowaniu nowego, indywidualnego modelu emerytury pomagają programy samooceny, stworzone w oparciu o lata badań i doświadczeń, które pomagają określić mocne i słabe strony osoby przygotowującej się do okresu emerytalnego i adresowane są do osób 50+, rozpoczynających planowanie swojej emerytury lub też tych, którzy już są na emeryturze. Jeśli chcesz spróbować skontaktuj się z nami.

Executive coaching (zarządy firm)

Executive coaching to bardzo efektywna forma rozwoju kompetencji osób zarządzajacych firmami: prezesów, członków zarządów itp.
Coach, działając poza strukturami firmy, jest obiektywny i daje osobie coachowanej możliwość analizy swoich zachowań, nawiązania szczerych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu.
W wielu sytuacjach coach wspomaga zarządzającego w stawaniu się prawdziwie efektywnym przywódcą, skuteczniej motywującym i inspirującym swoich menedżerów do osiągania lepszych wyników.
Coach nie daje gotowych rozwiązań, zamiast tego stawiając ważne i trudne pytania, dzięki którym zarządzający ma możliwość spojrzenia na sytuację z nowej dla siebie perspektywy.

Coaching przywódców

Coaching przywódców, kierowany jest do menedżerów średniego szczebla zarządzania, a w szczególności do przywódców w organizacji i ma na celu zbudowanie kompetencji przywódczych poprzez interaktywne sesje coachingowe.

Przywództwo w organizacjach nabiera nowego znaczenia, zwracając uwagę na pewne cechy, które do tej pory były niedoceniane. Jeszcze do niedawna praca z coachem jako osobą wspierająca oznaczała słabość menedżera, podczas gdy w chwili obecnej jest postrzegana jako intensywna i mocna forma wydobycia z jednostki jej największego potencjału, uświadomienia sobie własnych mocnych i słabych stron.
I tak coach pracuje z menedżerem nad tymi zagadnieniami czy też kompetencjami, które mają mu pomóc osiągnąć poziom "kompetencyjnego poligloty", czyli osoby zarządzającej efektywnie w nowoczesnej organizacji w oparciu o cały wachlarz koniecznych umiejętności. Wynikiem procesu coachingu jest wypracowanie indywidualnych narzędzi, które klient zaczyna stosować w codziennej pracy.

Coaching zespołu

Zespoły to podstawy każdej firmy, żywe i aktywne organizmy, które podlegają ciągłym zmianom i rozwijają się w sposób, który często trudno wcześniej przewidzieć. Z drugiej strony w coraz bardziej konkurencyjnym i wymagającym otoczeniu biznesowym, praca zespołowa ciągle nabiera znaczenia, a programy rozwoju zespołu świetnie wzmacniają budowanie synergii.
Głównym celem coachingu zespołu jest budowanie jego dojrzałości, wdrażanie procesów efektywnej pracy grupowej oraz wyeliminowanie obecnych w danym zespole dysfunkcji.
Coaching zespołu jest procesem interaktywnym, w czasie którego zespół sam odnajduje sposoby na zwiększenie swojego potencjału, a najlepsze odpowiedzi na wiele pytań, jakie stawia sobie grupa znajdują się często właśnie w głowach członków zespołu, w ich wzajemnych relacjach. Podstawowym wyzwaniem dla coacha w tym procesie jest spowodowanie, aby każdy z członków zespołu indywidualnie wziął na siebie odpowiedzialność za zespół jako całość, za jego cele i wspólne wartości. Coach pomaga zespołowi znaleźć samodzielne rozwiązanie, nie narzuca własnych pomysłów. W wielu programach coachingu zespołu doświadczeni coachowie pracują z grupą w czasie rzeczywistym, nad aktualnymi zadaniami i problemami.

Coaching grupowy | wróć | TOP