Przykłady aktualnych programów:


Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami, skontaktuj się z nami. kontakt

COACHING GRUPOWY

Grupa utworzona jako podmiot procesu coachingu to indywidualne osoby, których łączy wspólny cel, zadanie lub zainteresowania. Coach stwarza uczestnikom okazje do wyrażania swoich myśli, przekonań i postaw, nie przejmując roli lidera, wręcz zdecydowanie tego unikając. Ilość osób w grupie powinna wynosić nie mniej niż 4 do maksymalnie 8.

Coaching grupowy to metoda zmiany zachowań, postaw a także osiągania wyznaczonych indywidualnych celów, w oparciu o indywidualną pracę każdego uczestnika grupy w procesie coachingu prowadzonego przez doświadczonego coacha.

Ważną wartością dodatkową coachingu grupowego jest możliwość wykorzystywania wzajemnych oddziaływań w grupie, jej dynamiki oraz wymiana doświadczeń osób pracujących wspólnie.

Z punktu widzenia organizacji, która zidentyfikowała potrzebę programu coachingu dla grupy osób o podobnych do osiągnięcia celach, tego typu forma rozwoju jest bardzo korzystna finansowo, a końcowy efekt procesu jest bardzo inspirujący i wartościowy dla każdego uczestnika grupy.

Korzyści coachingu grupowego:
W prowadzonych sesjach coachingu grupa jest nastawiona na proces, a jej członkowie uczą się w wyniku obserwacji i uczestniczenia, a nie w wyniku otrzymywania gotowych wiadomości i instrukcji.

Ramy czasowe:
Program coachingu trwa minimum 4 miesiące (optymalnie 6-10 miesięcy) i wymaga cyklicznych spotkań w odstępie 2- 3 tygodnie. Spotkanie z coachem trwa do 3 godzin.

TOP