Coaching zespołu (Team coaching)

Zespoły to podstawy każdej firmy, żywe i aktywne organizmy, które podlegają ciągłym zmianom i rozwijają się w sposób, który często trudno wcześniej przewidzieć. Z drugiej strony w coraz bardziej konkurencyjnym i wymagającym otoczeniu biznesowym, praca zespołowa ciągle nabiera znaczenia.
Głównym celem Team coachingu jest budowanie zespołów, wdrażanie procesów efektywnej pracy grupowej oraz wyeliminowanie obecnych w danym zespole dysfunkcji.
Team coaching jest procesem interaktywnym, w czasie którego zespół sam odnajduje sposoby na zwiększenie swojego potencjału, a najlepsze odpowiedzi na wiele pytań, jakie stawia sobie grupa znajdują się często właśnie w głowach członk w zespołu, w ich wzajemnych relacjach. Podstawowym wyzwaniem dla coacha w tym procesie jest spowodowanie, aby każdy z członków zespołu indywidualnie wziął na siebie odpowiedzialność za zespół jako całość, za jego cele i wspólne wartości. Coach pomaga zespołowi znaleźć samodzielne rozwiązanie, nie narzuca własnych pomysłów. W wielu programach coachingu zespołu doświadczeni coachowie pracują z grupą w czasie rzeczywistym, nad aktualnymi zadaniami i problemami.


wróć