Przy wprowadzaniu zmian w organizacji ważnym czynnikiem, decydującym o końcowym sukcesie, jest wypracowanie oraz przećwiczenie nowych umiejętności i metod pracy. W naszych projektach koncentrujemy się na tych kompetencjach, które są szczególnie istotne dla efektywnego planowania, wdrażania i zarządzania zmianami, pracując w procesach grupowych w roli facylitatora. W czasie warsztatów, na których przekazujemy różnorodną wiedzę, a także stosujemy narzędzia i techniki profesjonalnej facylitacji, uczymy jak przekazywać i odbierać efektywnie informacje zwrotne. Dzięki takiej umiejętności łatwo identyfikujemy źródła oporu uniemożliwiające osiągnięcie kluczowych celów zmian organizacyjnych. 

Zerknij jak facylitowaliśmy spotkanie kadry menadżerskiej Sanitec Koło:

Stosowany przez nas model procesu doradczego obejmuje 4 kroki, które w zależnosci od potrzeb klienta integrujemy w taki sposób, aby zapewnić maksymalną efektywność współpracy:

Krok 1: wstępna ocena.
Obejmuje konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za projekt z zarządu lub kadry menedżerskiej

Krok 2: diagnoza.
Obejmuje etap zbierania danych oraz ich analizy w oparciu o wybrane narzędzia oraz wypracowanie rekomendacji

Krok 3: wsparcie doradcze podczas wdrożenia.

Na tym etapie jesteśmy do dyspozycji klienta i w zależności od potrzeb służymy:
  • Doradztwem ad hoc - realizujemy konkretne zadania wynikające z planu wdrożenia
  • Facylitacją sesji roboczych i spotkań zespołów projektowych
  • Stałym wsparciem doradczym lub technicznym (outsourcing części lub całości projektu)

Krok 4: warsztaty i coaching.
Program i zakres wynika z potrzeb zidentyfikowanych w trakcie realizacji projektu lub jest elementem wdrożenia. Obejmuje przygotowanie programu rozwoju kompetencji oraz jego realizację poprzez prowadzenie dedykowanych warsztatów lub coachingu.

Wybór podejścia i odpowiednich narzędzi zawsze uzależniamy od potrzeb klienta, wyzwania, które przed nami stoi, oraz konkretnej sytuacji biznesowej. Usługi mogą obejmować tylko jeden z etapów lub pełny proces.


Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami, skontaktuj się z nami. kontakt

DORADZTWO

Jako doradcy pracujemy wspólnie z klientami nad niestandardowymi - w codziennych operacjach i działaniach biznesu - wyzwaniami, jakie nios± ze sobą zmiany w organizacji. Restrukturyzacja działu handlowego... Optymalizacja procesu obsługi klienta... Wprowadzenie nowego systemu IT... Zmiana strategii działania. Niezależnie od tego, czy są to zmiany na poziomie strategicznym czy "jedynie" operacyjnym, czy dotyczą całej organizacji czy jedynie jej wycinka, w każdym wypadku wymagają one wypracowania efektywnych rozwiązań, starannego zaplanowania wdrożenia, często przyswojenia przez pracowników nowych kompetencji.

W naszej pracy doradczej zawsze bierzemy pod uwagę potrzebę i konieczność zintegrowania merytorycznego aspektu procesu zmiany z miękkimi czynnikami, jakim są zachowania, postawy i reakcje ludzi w ten proces zaangażowanych. Stosujemy model partycypacyjnego zarządzania zmianą, który jest niezwykle efektywny długofalowo, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę potwierdzoną przez praktykę zasadę, że brak zarządzania zmianą na początku projektu może skutecznie zablokować lub opóźnić jego pełne wdrożenie.


Nasze usługi doradcze koncentrują się na wsparciu menedżerów oraz zespołów planujących i wdrażających zmiany w organizacjach i obejmują:
Nasze usługi doradcze realizujemy w oparciu o uznane na świecie narzędzia i modele, na podstawie posiadanych licencji i certyfikatów, wykorzystując min.:
  • Testy samooceny kompetencji zawodowych i społecznych
  • Wskaźnik preferencji MBTI
  • Facylitację według modelu Process Iceberg ®
  • System interaktywnej pracy grupowej FACIL
TOP
Zmiana doradza