Interaktywne sesje grupowe, które wykorzystują metody profesjonalnej facylitacji oraz nowoczesny system FACIL®, wspierający efektywność pracy trenera.

Nazwa FACIL® to akronim słów stanowiących podstawę naszej metody pracy grupowej:

FACIL® -  Facilitation for Activation, Creation, Inspiration & Learning

FACIL® to informatyczny system do prowadzenia  warsztatów, sesji poszukiwania rozwiązań, burzy mózgów, która umożliwiający jednoczesne zaangażowanie każdego członka grupy oraz wzajemne inspirowanie się pomysłami.

Dzięki temu narzędziu, która dopiero od niedawna jest stosowane w Polsce, efektywność pracy grupowej zwiększa się prawie dwukrotnie przy jednoczesnej wysokiej jakości pracy  i  pełnym zaangażowaniu  indywidualnie, każdego uczestnika sesji. Równocześnie wykorzystujemy zalety pracy w małej grupie i wartość dzielenia się wiedzą w dużej grupie, wszystkich jej uczestników, z których każdy posiada unikalną perspektywę i doświadczenia praktyczne (efektywna praca warsztatowa dla grup od 15 do 60 osób).

  Podczas zajęć prowadzonych z wykorzystaniem systemu FACIL® uzyskujemy następujące rezultaty:
 • Minimalizacja czasu, przy jednoczesnym  osiąganiu wyznaczonych celów
 • Budowanie zespołowości w zróżnicowanej grupie
 • Otwarta komunikacja między wszystkimi uczestnikami
 • Pełne zaangażowanie dużej ilości osób w tym samym czasie
 • Szybki proces generowania wartościowych pomysłów i ich priorytetyzacja
 • Efektywne podejmowanie decyzji, bez odwlekania
 • Identyfikowanie się z wypracowanymi wynikami
 • Odpowiedzialność za wspólnie uzgodniony plan działań

W czasie każdej sesji, można w każdym momencie wygenerować raport zawierający całość lub część wypowiedzi uczestników i wykorzystać materiał do innych form pracy warsztatowej.


Jeżeli jesteś zainteresowany, którymś z wyżej wymienionych tematów warsztatów napisz do nas: kontakt

WARSZTATY

„Powiedz mi – zapomnę.
Pokaż mi - może zapamiętam.
Włącz mnie w działanie – na pewno zrozumiem.”

Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, które dbają o to, aby sprawdzone na świecie metody pracy w procesach zmian organizacyjnych, stały się standardem w polskich organizacjach. Przykładem takiego kierunku są warsztaty z profesjonalnej facylitacji, które prowadzimy w oparciu o licencję Tony Manna, autora modelu Process Iceberg z Wielkiej Brytanii.

Warsztaty te skierowane są do osób, które pragną osiągać lepsze wyniki i zwiększyć wydajność pracy grupy w swojej organizacji.  Celem warsztatów jest poznanie facylitacji, jako wyjątkowo efektywnej i sprawdzonej metody zarządzania zmianą, a także praktyczne jej wykorzystanie we wspólnej pracy.

Do tej pory w warsztatach brali udział zarówno doświadczeni kierownicy projektów, konsultanci IT, a także osoby zarządzające zasobami ludzkimi w organizacjach i niezależni konsultanci, ceniący sobie własny rozwój i szeroki wachlarz stosowanych metod..

Mieliśmy przyjemność szkolić reprezentantów z branży telekomunikacyjnej, technologii informatycznych, sektora energetycznego, a także firm FMCG.

A oto co mówią o tym sami uczestnicy:
Wypowiedzi uczestników warsztatów Profesjonalnej Facylitacji znajdziesz tu, tu i tu


Nasza propozycja warsztatów:

Warsztaty, które przygotowujemy dla naszych klientów charakteryzują się przede wszystkim:

 • Dostosowaniem programu, formy i narzędzi do potrzeb klienta i specyfiki konkretnego projektu
 • Wysoką efektywnością dzięki zróżnicowanym formom aktywizacji grupy i profesjonalnej facylitacji
 • Zastosowaniem innowacyjnych metod pracy, co znacznie podnosi efektywność pracy uczestników
 • Optymalnym wykorzystaniem potencjału szkolenia i motywującej informacji zwrotnej dzięki prowadzeniu zajęć przez dwóch trenerów
 • Optymalną efektywnością pracy warsztatowej i zaangażowaniem wszystkich uczestników dla grup większych,  nawet do 60 osób

Narzędzia:

 • Testy poziomu wiedzy
 • Narzędzia oceny stylu komunikacji i pracy zespołowej
 • Facylitacja
 • System FACIL®

Jako firma aktywnie działająca na rynku edukacyjnym posiadamy status instytucji szkoleniowej, wpisanej do rejestru w oparciu o art.20 ust.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Więcej informacji znajdziesz tutaj >> TOP

szkolenia Zmiany