• Jeśli zależy Ci na stworzeniu sprawnego i zintegrowanego zespołu do realizacji konkretnego projektu...
 • Jeśli zastanawiasz się, czy możesz podnieść skuteczność pracy zespołu poprzez podniesienie swojej znajomości psychologicznych i społecznych mechanizmów wpływających na pracę ludzi w zespołach...
 • Jeśli narzędzia, którymi dysponowałeś, okazały się niewystarczające do sprawnego zarządzania zespołem...
 • Jeśli chcesz, aby Twój zespół nie tracił najcenniejszego zasobu, jakim jest czas, na nieproduktywne posiedzenia i niekończące się dyskusje...
 • Jeśli zdarzyło Ci się być członkiem lub kierować zespołem, w którym poziom konfliktu miał negatywne skutki dla terminowej i efektywnej realizacji wyznaczonych zadań lub projektu...

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami, skontaktuj się z nami. kontakt Zmiana

SIŁA ZESPOŁÓW

Niemal każde działanie w biznesie, szczególnie to związane ze zmianami w organizacji, jest na tyle złożone, że wymaga pracy nie jednostki lecz zespołu ludzi.
Jak twierdzi Jon Katzenbach zespoły będą odgrywały coraz większą rolę w tworzeniu organizacji o wysokim poziomie efektywnosci, a także w zapewnieniu stabilności osiąganych wyników.
Cóż takiego każe widzieć ogromny potencjał w dobrze zarządzanych i efektywnie pracujących zespołach? To efekt synergii - w zespole dochodzi do połączenia indywidualnych doświadczeń, umiejętności i kompetencji jednostek, dlatego siła zespołu może przewyższać siłę każdego z jej członków.  >>więcej

Nasza oferta obejmuje zróżnicowane działania skoncentrowane na lepszym przygotowaniu zespołów funkcjonalnych lub projektowych do wspólnej pracy. Pomagamy podnieść efektywność pracy zespołowej miedzy innymi poprzez:
 • analizy stylów zachowań i oceny kompetencji członków i liderów zespołów
 • opracowywanie kompleksowych programów rozwoju zespołów, w tym menedżerów programów zarządzania wiekiem
 • szkolenia i warsztaty dla członków zespołów zadaniowych lub projektowych
 • facilitację sesji strategicznych, kreatywnych i planistycznych zespołów projektowych
 • warsztaty i coaching liderów zespołów
 • warsztaty i coaching dla Kierowników zespołów projektowych
 • warsztaty integracyjne zespołów

Działamy w myśl zasady, że ludzie pracujący w prawdziwych zespołach przede wszystkim świetnie się bawią, ponieważ przyjemność wspólnej pracy jest ściśle związana z jej efektywnością.

TOP
 
siła zespołowa w biznesie