SIŁA ZESPOŁÓW c.d.

Dzięki różnorodności kompetencji poszczególnych osób, cały zespól może skuteczniej reagować na wyzwania pojawiające się w trakcie wykonywanych zadań. Atmosfera zaangażowania w pracy zespołowej może sprzyjać efektywnemu działaniu każdego z jego członków, mobilizować do uczenia się i zmiany zachowań, jeśli wymaga tego wspólny, ambitny cel zespołu. Może, ale nie musi. Efekty synergii zachodzą dopiero wtedy, gdy ludzie tworzący zespół umieją rozpoznawać w procesach grupowych przeszkody, które utrudniają lub uniemożliwiają efektywną wspólną pracę, oraz wiedzą, jak je pokonywać.

Obok zespołów funkcjonalnych, które istnieją w organizacjach na co dzień, złożoność rzeczywistości biznesowej wymaga tworzenia coraz większej liczby zespołów zadaniowych, tymczasowo grupujących ludzi z różnych części i szczebli biznesu do realizacji określonego celu, projektu. Od obu rodzajów zespołów wymagana jest podobna skuteczność, choć w drugim jest ona z pewnością trudniejsza do osiągnięcia. W takich sytuacjach kluczowe znaczenie ma nie tylko odpowiedź na pytanie: jak efektywnie zarządzać projektami, ale również: w jaki sposób tworzyć warunki do budowy i funkcjonowania efektywnych zespołów, w tym zespołów projektowych. Siła, jaką daje praca zespołowa, bywa niedoceniana przez organizacje. Często nie przestrzega się - wynikających z psychologicznych i społecznych uwarunkowań - zasad pracy zespołowej. A to prowadzi do sytuacji, w których rzeczywisty potencjał drzemiący w zespołach pozostaje niewykorzystany.

    Dlatego:
  • Pomagamy liderom. Wiedza i praktyczne wskazówki na temat efektywnej pracy zespołu, które dostarczamy na naszych dedykowanych warsztatach, pozwala nie tylko uniknąć pomyłek w czasie tworzenia zespołu i inicjowania jego pracy, ale również pomoże liderowi w sprawniejszy sposób zarządzać już pracującym zespołem.
  • Pomagamy zespołom. Dostosowane do konkretnej grupy i sytuacji biznesowej warsztaty i ćwiczenia dostarczaja uczestnikom wiedzy o tym, jaki wpływ mogą mieć ich postawa, zachowania oraz formy komunikacji na efektywność i sukces całej grupy, jak sytuacje konfliktowe wykorzystać dla pełniejszej integracji zespołu i lepszych wyników pracy, jak zbudować podstawę pracy zespołowej - odpowiedni poziom zaufania.
  • Pomagamy członkom zespołów. Warsztaty i ćwiczenia rozwijają zdolności interpersonalne poszczególnych członków zespołu, pomagają im odnaleźć swoje miejsca i role w zespole, budować wzajemne pozytywne oddziaływanie i integrację wokół wspólnych zadań. Wszystko, co w znaczny sposób ułatwia pracę zespołu projektowego jako zgranej grupy.
wróć do poprzedniej strony TOP