Powody, dla których konieczne są zmiany w organizacji bywają bardzo różne.

Naszym zdaniem sukces w procesie ich wdrażania osiągamy łącząc trzy rzeczy:
 • Po pierwsze, praca grupowa, której efektywność bardzo podnosi profesjonalna facylitacja, dzięki czemu mamy do czynienia z partycypacyjnym modelem zarządzania zmianą.  Facylitując w oparciu o sprawdzony w praktyce model Process Iceberg pomagamy menedżerom, zespołom i organizacjom w osiąganiu planowanych celów przy pełnym zaangażowaniu w program zmiany. Więcej dowiesz się na stronie www.facylitacja.com.
 • Po drugie, konieczna jest dobra komunikacja. Każdy program zmiany, niezależnie od swojego kontekstu, musi być odpowiednio zarządzany. Dostarczamy niezbędnej pomocy, wiedzy i narzędzi w celu zastosowania najbardziej racjonalnego, w danym przypadku, procesu zarządzania zmianą.
 • Po trzecie, projekty. Planując zmiany w organizacji inicjujemy określone projekty, powołujemy zespoły projektowe i dbamy o efektywną ich pracę, zgodną z założonymi celami zmian.
 • Zmiany to projekty. Projekty to zmiany. Najskuteczniejszym narzędziem wprowadzania zmian są projekty. Pomagamy liderom zmian zintegrować zarządzanie projektami i zarządzanie zmianą w optymalny proces efektywnej pracy zespołów i metodycznego planowania i wdrażania zmian.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami, skontaktuj się z nami. kontakt

DLACZEGO ZARZĄDZANIE ZMIANĄ?

Organizacja, jak kameleon, aby przetrwać, musi się dostosowywać do zmian w otoczeniu. Zmiany te nie są niczym nowym. Bez precedensu jest natomiast ich skala, złożoność i tempo, w jakim zachodzą. Dlatego przetrwanie i rozwój każdej firmy wymaga zmian. I dlatego najlepsi po prostu akceptują konieczność zmian i szukają w nich szans na rozwój, zamiast traktować je jako zagrożenie.

Każda ZMIANA jest wyzwaniem dla organizacji i jej kierownictwa. Lessons learned z wielu nieudanych projektów, potwierdzane przez liczne badania, jednoznacznie wskazują, że jedną z podstawowych przyczyn porażek programów zmian w organizacjach jest pominięcie zarządzania ludzkim aspektem zmian. Czasami wynika to z nieświadomości menadżerów, innym razem ze świadomego ignorowania potrzeby i konieczności zarządzania ludzkim aspektem zmian.

Ten ostatni przypadek to, zgodnie z typologią M. Beera i N. Norii, przykład podejścia typowego dla teorii E, kiedy celem programu zmiany jest konieczność szybkiej poprawy wyników finansowych. Zmiana jest przeprowadzana odgórnie i dotyczy przede wszystkim struktur i systemów. Jednak nawet w takim przypadku warto wziąć pod uwagę miękki aspekt zmiany, związany z ludźmi i kulturą organizacji, bo jego pominięcie lub zbyt późne uwzględnienie może mieć negatywne skutki dla końcowego efektu programu zmiany.>>wiecęj


Nasze usługi doradcze i szkoleniowe obejmują pełen proces zarządzania zmianą, m.in.:
 • Diagnoza stanu organizacji i gotowości do zmian
 • Planowanie strategii i procesu zmiany organizacyjnej
 • Komunikacja zmiany w organizacji
 • Zarządzanie oporem wobec zmian
 • Moderacja warsztatów i sesji roboczych
 • Budowanie i rozwój zespołu zmiany, team building
 • Caoching liderów zmian
 • Programy rozwoju kompetencji kluczowych dla zarządzania zmianą
 • Programy szkoleń pracowników
 • Przygotowanie koncepcji i organizacji eventów - "świętowanie sukcesów"
TOP
 
 
 
Zarządzanie zmianą